Commissies

Binnen onze vereniging zijn een aantal commissies actief. Deze commissies zorgen er uiteindelijk voor dat we gewoon kunnen zeilen! Verschillende commissies worden hieronder kort beschreven.

De bouwcommissie
Onze accommodatie kan tegenwoordig wel het hele jaar op het strand blijven staan maar de botenparking en containers worden elk voorjaar opgebouwd en elk najaar weer afgebroken. De bouwcommissie organiseert deze jaarlijkse opbouw en afbraak. Van de leden wordt verwacht dat ze bij deze verhuizing helpen! Daarnaast worden de accommodatie en de trekker onderhouden door de bouwcommissie. Onze vereniging is gebaseerd op zelfwerkzaamheid. Ieder lid wordt geacht, in welke vorm dan ook, zijn of haar steentje bij te dragen.

De Wedstrijd- en veiligheidscommissie (WVC)
De WVC probeert de veiligheid te waarborgen en organiseert de (club)wedstrijden. De commissie probeert het wedstrijdzeilen te bevorderen en probeert naast wedstrijden ook clinics of instructie te geven. Dit resulteert in een actieve groep wedstrijdzeilers.

De PR-commissie
De PR-commissie houdt zich met name bezig met het aantrekken van (potentiele) nieuwe leden.

De barcommissie
De barcommissie zorgt ervoor dat er altijd een hapje en een drankje te nuttigen is rond het zeilen en organiseert de clubactitiviteiten op onze kalender.  De bardiensten worden elk weekend door de leden vervuld door de walschipperdiensten).