Commissies

Binnen onze vereniging zijn een aantal commissies actief. Deze commissies zorgen er uiteindelijk voor dat we gewoon kunnen zeilen! Verschillende commissies worden hieronder kort beschreven.

De bouwcommissie
Onze accommodatie kan tegenwoordig wel het hele jaar op het strand blijven staan maar de botenparking en containers worden elk voorjaar opgebouwd en elk najaar weer afgebroken. De bouwcommissie organiseert deze jaarlijkse opbouw en afbraak. Van de leden wordt verwacht dat ze bij deze verhuizing helpen! Daarnaast worden de accommodatie en de trekker onderhouden door de bouwcommissie. Onze vereniging is gebaseerd op zelfwerkzaamheid. Ieder lid wordt geacht, in welke vorm dan ook, zijn of haar steentje bij te dragen.

De Wedstrijd- en veiligheidscommissie (WVC)
De WVC probeert de veiligheid te waarborgen en organiseert de (club)wedstrijden. De commissie probeert het wedstrijdzeilen te bevorderen en probeert naast wedstrijden ook clinics of instructie te geven. Dit resulteerd in een actieve groep wedstrijdzeilers. De commissie bestaat uit 7 leden.

De PR-commissie
De PR-commissie houdt zich met name bezig met het aantrekken van (potentiele) nieuwe leden.

De barcommissie
De barcommissie is een kleine commissie binnen de KZVM, maar vormt een belangrijk onderdeel van onze vereniging. We willen na de inspannende zeilactiviteit graag een hapje en drankje nuttigen. De barcommissie maakt dit steeds weer mogelijk! Tevens worden er in samenwerking met de barcommissie enkele gezellige avonden georganiseerd (zie nieuws en actueel). Voorbeelden daarvan zijn de Griekse avond en de mosselen en saté avond. De bardiensten worden elk weekend door de leden vervuld (zie bar- en walschipperdiensten).

De redactie van Zeemonstertje
Het Zeemonstertje ontvang je vier keer per jaar. In het zeemonstertje word je op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de KZVM. De redactie wordt gedaan door Kitty van Kesteren