Demontage KZVM 2015

Het is helaas alweer bijna einde van het seizoen en dat bekent dat we de botenparking, accommodatie en containers weer van het strand moeten halen.

Zaterdag 31 oktober wordt de botenparking gedemonteerd, gesorteerd en direct in de 3 containers op het strand opgeslagen. Graag hamers, scheppen en handschoenen meenemen. Hiervoor wordt iedereen om 8.30 uur op het strand verwacht. Voor koffie en thee wordt gezorgd. We gaan er vanuit dat iedereen komt, maar mocht je echt niet kunnen komen, meld je dan in ieder geval voor woensdag 28 oktober af op onderhoud@kzvm.nl.

Zaterdag 7 november worden de accommodatie en containers van het strand verwijderd en naar de parkeerplaats van slag Beukel gebracht en opgeslagen. Hiervoor wordt door de bouwcommissie een select gezelschap uitgenodigd in verband met de veiligheid en het werken met de mobiele kraan.

Tenslotte verzoeken we iedereen om de pakken, zeilen, gereedschapskoffers en dergelijke voor vrijdag 30 oktober uit de accommodatie en de containers te verwijderen anders worden deze gewoon weggegooid. Einde van het seizoen dus overbodige spullen weg !